Přípravka dětí

Přípravka dětí

Ve školním roce 2018/19 začínáme:

NOVĚ! středa 26.9.2018  – ZŠ Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 – 15.15.- 16.45 hala v ZŠ

středa 26.9.2018 – ZŠ s RVJ Drtinova 1a, Praha 5 (16.15 – 18.15), velká a malá tělocvična

19.9. 2018 už začínají soutěžní páry!

čtvrtek 27.9.2018 – ZŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16, aula (14.20 – 16.50)

úterý 2.10.2018 – ZŠ Černošice, Komenského (16.30 – 18.00)

——————————————————————————————————

Přípravka je určena pro děti z 2.- 6. tříd, po dohodě lze zařadit i děti starší nebo mladší.
Děti lze přijímat i v průběhu školního roku

Přípravka probíhá pod metodickým vedením Mgr. Vladimíry Šimáčkové, trenérky tanečního sportu 1. třídy, Top porotkyně 1. třídy Českého svazu tanečního sportu,

Bc. Michala Mládka, vicemistra světa ve standardních tancích, profesionálního tanečníka ve Stardance 2018

Štěpána Dostála, mistra  Irska ve  standardních i latinsko-amerických tancích, 4. v ČR v 10 tancích

Terezy Šimáčkové, mistryně ČR v latinsko-amerických tancích, 4. v ČR v 10 tancích,

 

Pomáhají nám též skvělé asistentky trenérů Šárka Trejbalová a Zuzka Lebedová.

První rok je věnován pohybové průpravě, po 1 – 2 letech budou děti rozděleny do tanečních párů.

Cca po 2 letech jsou páry připraveny pro soutěžní tanec, obvykle začínají kategorií Tanec pro všechny. Dívky se mohou zúčastnit nových typů soutěží – ve dvojicích, tzv. synchro.

Cílem přípravky je nácvik správného držení těla, správného dýchání, pohybového vyjádření, rytmického cítění, všestranný rozvoj koordinace. Učí se prezentovat, získat sebedůvěru, získají základy pro soutěžení ve sportovním tanci v kategorii standardních a latinsko-amerických tanců.

VEDENÉ LEKCE DOSTUPNÉ PRO FREKVENTANTY PŘÍPRAVEK I SOUTĚŽNÍ PÁRY!!

Na Zbořenci 7,

zrcadlový sál
Praha 2

Pohybová průprava- Marek Lhotský pondělí 16.00-17.00 u Karlova náměstí
Na Zbořenci 7,

zrcadlový sál
Praha 2

Vedená lekce latina –

Štěpán Dostál  a  Tereza Šimáčková

pondělí 17.00-18.00 u Karlova náměstí
Základní škola,

Černošice

 Vedená lekce – začátečníci a mírně pokročilí

V. Šimáčková

úterý 16.30-

18.00

Černošice,

Komenského ZŠ

ZŠ Drtinova 1,
Praha 5
Vedená lekce – začátečníci a mírně pokročilí

M. Mládek, Š. Dostál a T. Šimáčková, Zuzka a Šárka

středa 16.15-17.45 metro Anděl, za obchodním centrem Nový Smíchov
ZŠ Drtinova 1,
Praha 5
Vedená lekce – 2 skupiny

pokročilí,

soutěžní taneční páry

M. Mládek, Š. Dostál a T. Šimáčková, Zuzka a Šárka

středa 16.15-

18.15

metro Anděl, za obchodním centrem Nový Smíchov
ZŠ Praha- Zličín Vedená lekce –

začátečníci a mírně pokročilí

středa 15.15 . 16.45 ZŠ Praha – Zličín, Nedašovská 328
ZŠ Resslova, Praha 2 Practise čtvrtek 18.00-19.15 Karlovo náměstí, ulice Resslova
 ZŠ Praha – Slivenec  Vedená lekce – začátečníci a mírně pokročilí

M. Mládek a V. Šimáčková

čtvrtek 14.20 – 15.50 aula ZŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16

 

Cena kurzovného je za pololetí pro začátečníky a mírně pokročilé – Praha – Slivenec 1700Kč, Černošice 2000 Kč, Praha 5 – Drtinova 2000 Kč, Praha – Zličín 1200 Kč – pozor – neplatí se celé pololetí!) – cena se odvíjí od ceny nájmu a délky lekcí

2 krát týdně 3400,- Kč.

Soutěžní páry v ceně připlácí příspěvek na nájem prostor na individuální lekce, prektis a volný trénink 1200,- Kč
Platbu uhraďte na účet klubu u GE Capital Bank č. ú.:159051096/0600, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Součástí přípravky jsou i víkendová a prázdninová soustředění (hradí se zvlášť).

Informace o připravovaných soustředění naleznete v sekci Soustředění

Více informací na telefonu 604 281 969 Mgr. Vladimíra Šimáčková

První lekci je možno vyzkoušet zdarma

Přihláška přípravka nová Drtinova + GDPR

Informace o platbě za 1. pol. Drtin. s prostorem na ind

Informace o platbě za 1. pol. Drtin. bez ind.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů -klub